B Secure - wees voorbereid op het onverwachte

Neem een aflossingsvrije periode
Wijzig de duur van je lening
Kies je betalingsdatum

Wat is B Secure?

B Secure geeft je flexibiliteit met je lening en beschermt je tegen de verrassingen van het leven. Het is geschikt voor alle klanten met een of meer actieve Bondora-leningen. B Secure activeren is eenvoudig - je kunt het zelf doen in slechts 60 seconden!

Je baan kwijt? Flinke uitgave gehad? Geen zorgen.*

 • Krijg een aflossingvrije periode op de hoofdsom van de lening
 • Verleng of verkort je betalingstermijn
 • Kies een maandelijkse betalingsdatum die bij je past

Hoe activeer ik B Secure?

1
Log in op je Bondora-account
2
Ga naar het B Secure-servicegedeelte en klik op ’Nu aanvragen
3
Bekijk de voorwaarden van de service en onderteken het contract

Zijn er kosten verbonden aan B Secure?

De maandelijkse kosten voor de B Secure-service zijn slechts € 14,99, ongeacht het aantal en de hoeveelheid actieve leningen die je hebt.

 • De B Secure-kosten worden bij je maandelijkse betaling opgeteld. De servicekosten worden eenmaal per maand automatisch van je Bondora-accountsaldo afgetrokken, samen met de betaling van de lening. Zorg ervoor dat er genoeg geld op je Bondora-account staat om je maandelijkse aflossing van je lening en je B Secure-factuur te dekken.
 • Na de activering van B Secure moet de eerste factuur tegelijk met de volgende maandelijkse betaling betaald worden, ongeacht of het betalingsschema veranderd is of niet.
 • B Secure geldt voor al je bestaande en toekomstige leningsovereenkomsten en eindigt met je laatste leningsovereenkomst.
*B Secure Algemene voorwaarden

B Secure is een extra dienst die Bondora AS (Estse registercode 11483929, hierna: Bondora) aanbiedt aan kredietnemers. Als u regelmatig betalingen moet doen, weet u ongetwijfeld hoe belangrijk het is om uw uitgaven bij te houden. Het is heel gemakkelijk om achterstand op te lopen wanneer onverwachte gebeurtenissen uw betalingscapaciteit beïnvloeden. Met B Secure kunt u wijzigingen aanbrengen in het betalingsschema.

Met B Secure kunt u:

 1. Een aflossingsvrije periode gebruiken voor de hoofdsom van de lening;
 2. Uw aflossingsschema verkorten of verlengen;
 3. De datum van uw maandelijkse betalingen wijzigen.
 4. Als u ten minste één effectieve leningovereenkomst met Bondora hebt, u geen achterstallige schulden bij Bondora hebt, u alle betalingen onder alle leningovereenkomsten met Bondora op tijd en volledig hebt verricht, en u ook ten minste drie (3) aflossingen onder één effectieve leningovereenkomst met Bondora hebt verricht (voldoen aan al deze voorwaarden wordt beschouwd als goed betalingsgedrag), dan:
 5. hebt u de kans om deel te nemen aan grote prijstrekkingen voor B Secure klanten;
 6. kunt u een volledige aflossingsvrije periode aanvragen (waarin geen aflossingen van de hoofdsom en geen betalingen van rente of beheerskosten worden gedaan) voor één maand per jaar voor alle bestaande leningovereenkomsten tegelijk, en wordt het aflossingsschema voor alle bestaande leningen met elke dergelijke aflossingsvrije periode verlengd. Voor alle duidelijkheid: de maandelijkse vergoeding voor B Secure moet ook tijdens de aflossingsvrije periode worden betaald.

Wie kan de B Secure-dienst gebruiken?

De B Secure dienst is beschikbaar voor alle klanten die een actieve lening hebben bij Bondora. Om gebruik te maken van B Secure moet u akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden. Voor zaken die niet onder deze Voorwaarden vallen, gelden de Gebruiksvoorwaarden van Bondora [link]. Daarnaast zijn Bondora's Prijslijst en andere overeenkomsten (waaronder leningovereenkomsten) tussen u en Bondora van toepassing.

Hoe werkt B Secure?

B Secure is een betaalde dienst met een maandelijkse vergoeding van 14,99 euro. Zodra u de Algemene Voorwaarden van B Secure hebt aanvaard, kunt u de leentermijn wijzigen via uw Bondora-account.

Voor wijzigingen in het aflossingsschema gelden de volgende beperkingen.

 1. U kunt het huidige schema wijzigen als u ten minste één volledige maandelijkse betaling volgens het schema hebt verricht.
 2. Een aflossingsvrije periode voor de hoofdsom van de lening kan voor 3, 6 of 12 maanden worden genomen.
 3. De betalingsdatum kan binnen 27 dagen worden gewijzigd.
 4. De aflossingstermijn kan worden vastgesteld op 3, 6, 12, 24, 48, 60 of 120 maanden, maar het totaal van de aflossingsvrije periode en de aflossingstermijn kan niet langer zijn dan 120 maanden.

Bondora behoudt zich het recht voor om het gebruik van de B Secure diensten gedeeltelijk te beperken indien dit noodzakelijk is vanwege de resultaten van de kredietrisicobeoordeling of wettelijke beperkingen.

De B Secure dienst kan niet worden gebruikt als Bondora het recht heeft om een van uw actieve leningovereenkomsten te annuleren en Bondora het recht heeft om betaling van het volledige bedrag van de lening te eisen.

Indien een servicevergoeding, rente of ander door u te betalen bedrag (inclusief de servicevergoeding voor B Secure) achterstallig is op het moment dat u een wijziging aanbrengt in uw aflossingsschema (hetzij door uw maandelijkse betaling te wijzigen, een aflossingsvrije periode te nemen of de lengte van uw aflossingsschema te wijzigen), moet u alle achterstallige bedragen samen met de eerste betaling volgens het nieuwe aflossingsschema betalen.

Bondora behoudt zich het recht voor om uw gebruik van de B Secure-dienst te beperken als de servicevergoeding voor B Secure achterstallig is totdat de servicevergoeding volledig is betaald.

Hoe wordt de servicevergoeding berekend?

De servicevergoeding voor B Secure wordt toegevoegd aan uw maandelijkse aflossingen. De servicevergoeding voor B Secure is ook verschuldigd tijdens de aflossingsvrije periode. De vergoeding wordt elke maand automatisch op dezelfde datum van uw Bondora-rekening afgeschreven, namelijk de betaaldatum van uw huidige leningovereenkomst(en) volgens het aflossingsschema. Ongeacht het aantal actieve leningen wordt slechts één servicevergoeding voor B Secure toegevoegd aan de maandelijkse betalingen. De eerste betaling van de servicevergoeding voor B Secure moet samen met de volgende aflossing worden verricht, ongeacht of de leenovereenkomst al dan niet is gewijzigd.

Zorg ervoor dat u voldoende geld op uw Bondora-rekening heeft staan om de service fee voor B Secure samen met uw maandelijkse betalingen te betalen.

Hoe kan ik mijn B Secure-dienst opzeggen?

 1. Om uw B Secure service te annuleren, neemt u contact op met onze klantenservice.
 2. De laatste factuur moet worden betaald met de volgende maandelijkse betaling.
 3. B Secure wordt 30 dagen na opzegging inactief.
 4. Bij beëindiging van de B Secure-klantstatus begint de gebruiker alle betalingen onder de bestaande leningsovereenkomsten te verrichten op basis van het nieuwe betalingsschema dat vlak voor het begin van de aflossingsvrije periode is berekend.

Bondora behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, met inbegrip van het beëindigen van de B Secure dienst voor het einde van de termijn, op dezelfde voorwaarden als Bondora de Bondora Gebruiksvoorwaarden kan wijzigen. Bondora informeert over dergelijke wijzigingen via de website www.bondora.ee / www.bondora.fi / www.bondora.es.

B Veilig - daar wanneer je het het meest nodig hebt

Krijg toegang tot B Secure en wees voorbereid op morgen.

226.682 personen hebben samen meer dan €983,6M geïnvesteerd en €222,4M rente verdiend - JIJ wordt de bank.

 • Geautomatiseerd investeren simpel gemaakt
 • 11 jaar ervaring
 • Start met een minimum van €1
Nu beginnen
Raadpleeg onze algemene voorwaarden op bondora.com en raadpleeg zo nodig een financieel adviseur.

Leningaanbieding in 1 minuut!

-

-

-